Toetused

Esimest korda kooli mineva lapse toetus 130 eurotlink opens on new pageEsimest korda kooli mineva lapse toetus 130 eurot">

Toetus määratakse tingimusel, et taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel Järva valla elanikud, laps on asunud esimest korda õppima üldhariduskooli esimesse klassi ja ta on kantud õppurina Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Kui vanem ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse kooli mineva lapse toetus lapse eestkostjale või lapse tegelikule hooldajale.

Toetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik avaldus kolme kuu jooksul lapse õppima asumisest arvates (täidetav vorm SIINlink opens on new page).

ÕPILASTRANSPORDI JA SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE TAOTLUSlink opens on new page Järva Vallas

Avaldatud 09.07.2019. Viimati muudetud 27.04.2022.