Õppetöö korraldus

Õppetöö 2023/24 õa

I trimester 1. september 2023. a - 1. detsember 2023. a

II trimester 4. detsember 2023. a – 15. märts 2024. a

III trimester 18. märts 2024. a - 12. juuni 2024. a

 

Vaheajad 2023/2024 õa 

I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a

II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a

III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a

V vaheaeg (v.a lõpuklass) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

 

Korrapidamine

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

Tasemetööde ajadlink opens on new page

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;

valikeksam inglise keeles (suuline) – 12.- 14. juuni 2024. a.

Allikas: harno.eelink opens on new page

Avaldatud 09.07.2019. Viimati muudetud 16.10.2023.