Loovtöö

Loovtöö alates 2024/25 õppeaastast

Loovtöö tegemise käigus sooritatakse 6 väljakutset. Seejärel valitakse 1 enim õnnestunud väljakutse ja esitatakse komisjonile loovtööna.

Väljakutsete sooritamine hinnatakse arvestusliku hindega järgnevalt nimetatud trimestril.
Väljakutseid on 6.
Loovtöö väljakutse nr 1. Praktiline päev ettevõttes/ mai/ 3. trimester
Loovtöö väljakutse nr 2. Töövarjupäev/ november/ 1. trimester
Loovtöö väljakutse nr 3. Jõululaada korraldamine/ detsember/ 2. trimester
Loovtöö väljakutse nr 4. Naljapäeva korraldamine/ aprill/ 3. trimester
Loovtöö väljakutse nr 5. Esineja kutsumine kooli/ september- märts/ 1.-3. trimester
Loovtöö väljakutse nr 6. Esinemine/ 1.-3. trimester

Tundides harjutatakse väljakutse sooritamise järgselt ka esinemist, et õpilased õpiksid ja oleksid valmis 8. klassis 1. trimestril loovtöö kaitsmiseks. Kaitsmiseks valib iga õpilane ühe väljakutse, mille kohta teeb ta PowerPointi esitluse, mida kaitseb komisjoni ees suuliselt. Komisjoni kuuluvad ainet juhendavad õpetajad, kooli juhtkond. Klassiruumis viibivad ja vaatavad kaasõpilased, kes ootavad oma kaitsmise korda.
Loovtöö hindamisel kasutatakse mitte-eristavat hindamist „arvestatud“, kuid lisanduvad punktid 1-100 p. Tulemus kantakse Stuudiumisse ja põhikooli lõpetamisel kajastub see lõputunnistusel.

 

Allolev loovtöö vormistamine kehtib 2023/24 õppeaastal. 

Avaldatud 26.04.2023. Viimati muudetud 23.04.2024.