Hoolekogu

Hoolekogule võib jätta teateid või esitada küsimusi aadressil: hoolekogu@imavere.edu.ee

Hoolekogu tegevuse eesmärk on saavutada:

* vastastikku kasulik ja sujuv koostöö kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate,

vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide vahel, 

* optimaalsed tingimused õppeks ja kasvatuseks,

* õigeaegne ja toimiv infovahetus lastevanemate ja kooli vahel.

Riigi Teatajas on ilmunud Järva valla määrus „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“link opens on new page

Vastu võetud 22.12.2022 nr 30. Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel ning arvestades koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 punktist 5 tulenevat volitust.

 

Imavere Põhikooli hoolekogu koosseis

Järva VV korralduse nr 547 muutminelink opens on new page

Järva VV korraldus nr 547 muutminelink opens on new page

Ühe asutusena tegutseva lasteaia ja põhikooli hoolekogu koosseisu muutminelink opens on new page

Järva VV korraldus nr 547 

Järva VV korraldus nr 584

Järva VV korraldus nr 535

Järva VV korraldus nr 592 

Järva VV korraldus nr 150

Imavere VV korraldus nr 260

Imavere VV korraldus nr 253 

Imavere VV korraldus nr 221

Imavere VV korraldus nr 186

Hoolekogu protokollid (number)

72link opens on new page        73link opens on new page       74link opens on new page       75      76

67       68       69       70link opens on new page     71link opens on new page

62       63       64       65       66

57       58       59       60       61 

52       53       54       55       56

47       48       49       50       51

42       43       44       45       46

37       38       39       40       41

32       33       34       35       36

Avaldatud 09.07.2019. Viimati muudetud 02.05.2024.