Õpilasesindus

President: Meribel

Meiliaadress: opilasesindus@imavere.edu.ee

Liikmed: Lenna Lydia, Kädi Liis, Mirjam, Marite, Robin, Bert, Luisa, Sandra, Meribel, Kedi, Lauraliis.

Õpilasesinduse põhimäärus

Noortevolikogusse kuulub Imaverest Grete-Liis ja asendusliikmena Meribel.

Järva valla noortevolikogu põhimäärusega saab tutvuda SIINlink opens on new page

Ülevaade ÕE protokollidest

ÕE ametlike protokollidega saab tutvuda Stuudiumis Tera Õpilasesinduse kaustas.

18.10.22 1. Lipuheiskamine Järva valla sünnipäeval 2. Halloweeni tähistamine koolis 3. Lahe Koolipäev 2022 4. Kaasav eelarve.

Lahe Koolipäev toimub tänavu 10. novembril Alexela Kontserdimajas ning 19. Laheda Koolipäeva teemaks on “Just mina muudan maailma”. Arutletakse koos, kuidas igaüks meist saab ümbritsevat maailma muuta. Novembris ehk kohe pärast vaheaega tahame kaasava eelarve projekti koolis välja hõigata, et kooli sünnipäevaks oleksid selgunud projektid, mis rahastust saavad.

11.10.22 1. Koolirahu väljakuulutamine 2. Imavere Kooli logo 3. Lipuheiskamine Järva valla sünnipäeval 4. Pildistamine 5. Kaasav eelarve. 

Et kooliga liitus 1. septembrist ka lasteaed ja asutuse nimi muutus, ei ole enam hea kasutada vanu logosid. Selleks on loodud uued logovariandid, mille vahel on hääletanud juba õpetajad ja hoolekogu. Reedel, 21. oktoobril tähistame Järva valla 5. sünnipäeva. Sellel päeval võiks päikesetõusul (kl 8.11) heisata valla lipu.

20.09.22 1. Koolidemokraatia uuringus osalemine 2. Koolirahu väljakuulutamine

13.09.22 1. Õpilasesinduse ametnike valimine 2022/23 õppeaastaks

5.04.22 1. Aasta Kool 2022 2. Projektikonkurss Järgmine samm. 

Otsustasime ka tänavu osaleda aasta kooli konkursil. Leidsime, et kõige enam tahaksime Imavere Põhikooli juures välja tuua järgmisi asju: kõik tunnevad kõiki, lauatennis vahetunnis, ronimissein, vaba wifi, palju tegevusi (saab võistlustel käia), lähedal on rahvamaja, raamatukogu ja noortekeskus, meil on lahedad keemialabor ja innovatsiooniklass, leivategu, kirjad, klassiöö, õpetajad löövad kaasa jne. /Saime toetust, et teha oma koolis üks äge keskkonnale pühendatud õppepäev.

29.03.22 1. Järva valla õpilasesinduste arenguprojekt 2. Aasta Kool 2022. 

Seekord on aasta kooli konkurss kevadel ja lõppeb 24. aprill. Küsimus on, kas me soovime osaleda või jätame seekord vahele. Soovime osaleda Aasta Kooli 2022 konkursil. Kohad, mida filmida, võiksid olla näiteks: ronimissein, sein, kus on 104 põhjust, miks me oma kooli armastame, pinksilaud, mägudetuba võimla ees jne. Teisipäevaks vaatab igaüks seinal südamed üle ja valib 2-3, mis tema jaoks kõige olulisemad on. Neid kajastame konkursivideos.

8.03.22 1. Järva valla noortevolikogu esimene aastapäev 2. Sõbranädala tagasiside 3. Jooksvad küsimused

28.02.22 1. Järva valla haridusvõrgu ümberkorraldamine. 

Õpilased on liitumisega nõus, kui ei kaotata ära ühtegi klassi ja koolis säilivad kõik kooliastmed. Uus asutus võiks tegutsemist alustada 1. septembrist 2023.

22.02.22 1. Järva valla noortevolikogu esimene aastapäev 2. Projekt „Järgmine samm“

15.02.22 1. Sõbranädal 2. Projekt „Järgmine samm“: oleme esitanud taotluse osaleda projektis „Järgmine samm“.

Selle eesmärk on noorte omaalgatuse toetamine. Meie projekt keskendub rohepöördele ja me taotleme võimalust soetada koolimajja kolm sorteerimiskeskust. Lisaks sellele tahame korraldada loengupäeva, kus õpilastele räägitakse jäätmete sorteerimise vajalikkusest ja põhimõtetest.

10.02.22 1. Õpilasesinduse asepresidendi valimine, 2. Järvamaa koolijuhtide külaskäik: teisipäeval, 29. märtsil külastavad meie kooli Järvamaa koolijuhid.

Neid on paarikümne inimese ringis. Lisaks muudele tegevustele soovivad nad ringkäiku koolimajas, mille võiksid läbi viia õpilasesinduse liikmed, 3. Sõbranädal

1.02.22 1. Järva valla noortevolikogu esimene aastapäev: 5. veebruaril kell 13 tähistatakse Imavere rahvamajas Järva valla noortevolikogu esimest aastapäeva. Just sel kuupäeval aasta tagasi kogunes noortevolikogu esimest korda. Tõsi küll, Teamsi teel. Tänavu kutsub noortevolikogu nii noored kui täiskasvanud kokkusaamisele, et üheskoos leida Järva valla elus rõõme, mida edasi arendada, ja muresid, mida lahendada. Seda tehakse Maailmakohviku meetodil, et igal osalejal oleks võimalik väikeses grupis iga teema kohta oma seisukoht ja idee välja öelda; 2. Õpilasesinduse asepresidendi valimine 3. Jooksvad küsimused

25.01.22 1. Kohtumine juhtkonnaga: Õpilasesinduse koosolekul osalevad ka juhtkonna liikmed. Õpilastel on võimalus tõstatada probleeme ja küsida juhtkonnalt küsimusi. Räägiti sellest, et võiks koostada küsitluse koolitoitude kohta. See on juhtkonnal ka plaanis. Kuigi esialgne plaan oli suunata see pigem hommikusöögi teemadele, sisaldab küsitlus ka küsimusi õpilaste lemmiktoitude kohta. Räägitakse ka toidupäeviku pidamisest nii õpilaste kui köögipersonali poolt.

18.01.22 1. Õpilasesinduste laager: osalenud räägivad, mida laagris tehti ja kuidas neile meeldis. Tutvuti üksteisega, räägiti erinevatest inimtüüpidest, õpetati kuidas suhtlemist edasi viia ehk kuidas rääkida kauem, räägiti kuidas tiimitöö toimima hakkab, räägiti erinevates koolidest ehk nende headest ja halbadest asjadest; 2. Ümarlaud matemaatikaõpetajaga: ÕE liikmed osalevad tänasel ümarlaual matemaatikaõpetaja, hoolekogu esindajate ja juhtkonna esindajatega. Selle jaoks käisid nad esmaspäeval klassides küsimas, kas õpilastel on matemaatikaõpetajale küsimusi või muresid, mida peaks ümarlaual arutama; 3. Jooksvad küsimused

11.01.22 1. Õpilaste motivatsioonisüsteem, 2. Lauatenniselaud II korruse koridoris, 3. Õpilasesinduse laager, 4. Hommikusöök, 5. Sõbranädal, 6. Kohtumine juhtkonnaga, 7. Jooksvad küsimused

7.12.21 1. Päkapikunädal, 2. Kooli sünnipäev: kooli sünnipäeva tähistatakse 10. detsembril. Palutakse üht ÕE liiget, kes intervjueeriks kauaaegset õpetajat, 3. Jooksvad küsimused: arutatakse ühe õpilase väljaarvamist liikmeskonnast.

30.11.21 1. Päkapikunädal: 13.-17. detsembril toimub päkapikunädal. Toimuvad stiilipäevad – punane/roheline päkapikk (esmaspäev), spordipäkapikk (teisipäev), mustvalge päkapikk (kolmapäev), sinine/unine päkapikk (neljapäev), äripäkapikk (reede). Esmaspäeval on päkapikunimede võtmine.

16.11.21 1. Õpilasesinduste õpihuvilaager: 13.-15. jaanuaril (neljapäevast laupäevani) toimub Kallisaba puhkekeskuses õpihuvilaager Järva valla õpilasesinduse liikmetele. Buss viib ja toob noored kohale. Esimesel laagripäeval keskendutakse suhtlemisele ja osalusvõimalustele, teisel päeval on tiimitöö õppetuba ning kolmandal räägitakse õpilasesinduse ülesannetest, võimalustest, partneritest ja käsitletavatest teemadest.

2.11.21 1. ÕE tegevusplaani kinnitamine: novembris soovime liituda Eesti Õpilasesinduste Liiduga. Detsembris aitab õpilasesindus õpetajatel ja huvijuhtidel korraldada jõulupidusid, päkapikujooksu ja -nädalat ning kooli sünnipäeva. Veebruaris korraldame sõbranädalat, märtsis aitame tähistada emakeelepäeva ja aprillis või mais kevadkontserti. Lisaks lüüakse kaasa terviseraja kujundamisel ja võimalusel osaletakse taas Teeviit projektis. Õpilased soovivad korraldada stiilipäevi, mis toimuvad kord kuus

9.11.21 1. Liitumine Eesti Õpilasesinduste Liiduga, 2. Päkapikunädal- Otsus: Õpilasesindus võtab päkapikunädala korraldamise enda peale, 3. Kohtumine kooli juhtkonnaga- Õpilasesindusel on võimalus saada kokku kooli juhtkonnaga ja arutada küsimusi, mis vajaksid õpilaste meelest lahendamist. 

19.10.21 1. ÕE põhimääruse kinnitamine, 2. Tegevusplaani arutamine: sõbra-, stiili- ja päkapikunädala korraldamine

14.10.21 1. Juhatuse liikmete ametivahetus, 2. Õpilasesinduse põhimääruse kinnitamine, 3. Hinnangu andmine kooli põhimääruse muudatustele, 4. Õpilaste esindaja valmine kooli hoolekokku

28.09.21 1. Õpilasesinduse liikmed, 2. Õpilasesinduse juhatuse valimine, 3. ÕE määrusega tutvumine, 4. Jooksvad küsimused

 

Avaldatud 09.07.2019. Viimati muudetud 29.09.2023.