Arenguvestlus

Arenguvestluse läbiviimise kord

Lisa 1. Näidisküsimused õpilasele

1.-3. klass

1. Mida Sa enda arvates oskad hästi teha?

2. Millised on Sinu huvid, missugustes ringides Sa käid?

3. Missugused on Sinu kodused kohustused?

4. Kui kaua kulub Sul tavaliselt kodus aega õppimisele?

5. Mida ütlevad Su vanemad, kui saad halva hinde?

6. Kuidas saad läbi oma klassikaaslastega? Mida teete koos vahetundides ja pärast tunde?

7. Millised tunnid Sulle meeldivad? Miks?

8. Millised ained on Sulle rasked? Miks?

9. Kui iseseisev Sa oled õppimises, koolikoti pakkimisel, oma asjade korrastamisel?

10. Kuidas saaks õpetaja Sind aidata, et Sul veel paremini läheks?

 

4.-9. klass

1. Mis valmistab Sulle koolis rõõmu?

2. Mis tundub Sulle õppimise juures kõige huvitavam?

3. Mis Sulle õppimise juures kõige vähem meeldib?

4. Kas Sinu hinded näitavad tegelikke teadmisi ja oskusi ning vastavad Sinu võimetele?

5. Millistes ainetes oled edukas?

6. Millistes ainetes ilmnevad raskused?

7. Mida teed, et paremaid tulemusi saada?

8. Milliseid iseloomuomadusi enda juures hindad, millistega ei ole rahul?

9. Millised huvid ja harrastused aitavad Sul ennast arendada?

10. Kuidas käitud, kui näed kaaslaste kiusamist, norimist?

11. Mida Sa koolis muudaksid, kui see sõltuks Sinu soovist?

12. Mida sooviksid muuta enda juures, et edaspidi veelgi edukam/tulemuslikum olla?

13. Millised kodused tegevused võtavad Sul kõige rohkem aega?

14. Kui iseseisev Sa oled õppimises? Kui kaua kodus õpid?

15. Mida ootaksid õpetajatelt, et koos paremaid tulemusi saavutada?

 

Lisa 2. Näidisküsimused lapsevanemale

1. Milliseid tugevaid ja nõrku külgi hindate oma lapses?

2. Millised on Teie lapse huvid ja harjumused?

3. Kuidas hindate oma lapse suhet kooliga, klassiga, õpetajatega?

4. Millised on lapse võimalused tegelda oma õppimise ja huvialadega?

5. Kui kaua valmistub Teie laps järgmiseks koolipäevaks?

6. Kui iseseisev on laps õppetöös?

7. Millistes ainetes on Teie laps edukas?

8. Millistes ainetes vajab laps Teie arvates täiendavat õpetust, õpiabi?

9. Millised on lapse kodused kohustused?

10. Millised on Teie lapse juures olulised momendid (eripärad, terviseprobleemid), mida peaksin teadma õpetajana?

11. Kuidas käitub Teie laps konfliktsituatsioonis?

12. Kuidas käitub Teie laps, kui koolis on läinud halvasti (näiteks on saanud halva hinde)?

13. Kuidas reageerite Teie, kui lapsel läheb koolis hästi/halvasti?

14. Mida teete koos perega ja kuidas laps selles osaleb?

15. Milliseid probleeme on kooliskäimisega ette tulnud, milliseid lahendusi näete?

16. Kuidas Teie hindate klassijuhataja tööd?

17. Millised ootused on Teil kui lapsevanemal meie kooli suhtes?

18. Südamelt ära

Avaldatud 21.04.2020. Viimati muudetud 01.11.2022.