1. kl lapsele ja vanemale

INFO: imavere.kool@jarva.ee

tel +372 5451 0780

1. kl vajalikud õppevahendidlink opens on new page

 

Kooli 1. klassi astumiseks tuleb esitada 

1. Taotlus õpilase kooli vastuvõtmisekslink opens on new page

2. 1 foto ca 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks

3. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte

4. tervisetõend

5. koolieelse lasteasutuse õppekava läbinud sisseastuja koolivalmiduskaardi koopia

6. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral

7. Nõusolek isikuandmete töötlemisekslink opens on new page

Avaldatud 09.07.2019. Viimati muudetud 29.05.2023.